Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Podání stížnosti, návrhu, připomínky atp.

Kde to vyřídíte:

Městský úřad Nejdek - odbor vnitřních věcí
budova Městské policie Nejdek
náměstí Karla IV. 238, 362 21 Nejdek

Pavel Vlček
tel.: 353 240 139,
email: p.vlcek@nejdek.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa 7:30 až 11:30 a 12:00 až 17:00

Co k tomu potřebujete: není stanoveno; pro větší objektivitu lze doložit písemnosti, fotodokumentaci apod. potvrzující tvrzení

Formuláře: formuláře nejsou stanoveny

Celé znění návodu k řešení situace