Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Staré a památné stromy

STARÉ A PAMÁTNÉ STROMY NA NEJDECKU

Staré stromy jsou přírodní a často i kulturní zajímavostí. Upoutávají nás svojí velikostí, pozoruhodným vzhledem a někdy i historií. Obohacují krajinu a zvyšují její atraktivitu, ale hlavně pomáhají vytvářet náš vztah k místu. Tím místem je v tomto případě Nejdek se svým okolím - Krušnými horami a Porolavím.

PAMÁTNÉ STROMY

stromLípa malolistá u benzinové stanice (Nejdek)
Nejmohutnější nejdecká lípa, od roku 2006 chráněná v kategorii památný strom, roste vpravo od silnice ke Karlovým Varům, blízko čerpací stanice. Kmen měří v obvodu 458 cm a strom dorostl výšky 28 m. Robustní lípa se třemi vrcholy stojí na hraně terasy zpevněné kamennou zídkou. Má podélně rozbrázděný kmen, na kterém je viditelná trhlina. Ta sbíhá ze sedla, kde se strom dělí do jednotlivých vrcholů, ke kořenům. V sedle jsou i drobné otvory. Lze usuzovat, že kmen je alespoň zčásti vyhnilý. Přesto je lípa velmi vitální a zachovalá. Její monumentalita však vynikla až po nedávném vykácení okolních náletových dřevin.

 

Čtveřice lip malolistých u Zimů  čp. 152 (Tisová)
V travnaté ploše před stavením čp. 152 u Zimů, na jižním konci Tisové (u první odbočky ze silnice Krásná vyhlídka - Tisová vlevo) roste překrásná čtveřice lip. Pod stromy stojí na žulovém podstavci litinový křížek s Kristem, který postavili "ke slávě Boží Johann a Therezie Neudert" r. 1878. Vedle skupiny lip je zděná studna s rumpálem a stříškou. Všechny stromy čtveřice jso uvitální a perspektivní, kmeny dosahují v obvodu od 205 do 327 cm a celá skupina je vysoká 29 m. Od roku 2006 je celá skupina chráněna.

Buk lesní v ulici Pod Lesem (Nejdek)
Ulice Pod Lesem patří k severozápadní okrajové části Nejdku, nazývané Vysoká Jedle. Má charakter lesní silničky a provázejí ji staré buky, od roku 2006 chráněná jako památné stormy. Nejmohutnější z nich roste v kraji lesíka vpravo od silničky, těsně před vrcholem stopání. Je to dokonale srostlý dvojkmen, který zdobí velmi hustá vejčitá koruna. Oba souběžně rostoucí kmeny se od sebe oddělují ve výšce 3,5 m, ale ještě dvakrát spolu krátce srůstají. Svými rozměry (obvod kmene 412 cm, výška 31 m) patří mezi nejmohutnější a současně nejzachovalejší buky Nejdecka.

Borovice lesní (Pozorka)
Snad nejezčí solitérní borovice Nejdecka je nápadný strom na úpatí svahu u silničky spojující Pozorku se Suchou. Stojí v místě, kde se stýká údolí potoka přitékajícího od Vysoké Štoly s údolím Rolavy, asi 200m před mostem přes Rolavu. Nižší vzrůst a široká "neučesaná" koruna je typická pro osamělé borovice. To, co nás na ní zaujme především, jsou mohutné, zčásti erozí vypreparované kořeny. Kmen 18,5 m vysoké borovice má obvod 220 cm. Pro svůj výjimečný vzhled je strom od roku 2006 chráněný.

Javor klen u Hanáků (Nejdek)
Ve svahu nad pravým břehem Rolavy proti sídlišti Rolavská stojí nápadný, od roku 2006 chráněný javor. Obchází jeji odbočka z ulice Závodu míru, která tvoří těně před stromem zářez v žulové skále. Součástí skály byl i podélně rozpukaný žulový blok s litinovým křížkem. Zatímco z křížku zbyl jen do skály zapuštěný podstvec, vyrostl z javoru, který byl zřejmě vedle křížku vysazen, urostlý zdravý strom se dvěma vrcholy a plnou válcovitou korunou (obvod kmene 306 cm, výška javoru 23,5 m). Skalka, starý javor i tmavý dřevěný štít blízkého stavení jsou malebným protějškem strohých panelových domů na protějším břehu řeky a rozhodně jsou hodné obdivu.

Javor klen, zvaný na Hofberku (Nové Hamry - Dvorský vrch)
Do roku 2006 jediný chráněný strom na Nejdecku roste v úhlu rozdvojující se cesty na jižní straně širokého lučinatého sedla mezi Dvorským vrchem (Hofberkem) a Čihadlem, severozápadně od Nových Hamrů. Přestože nedosahuje výjimečných rozměrů (obvod kmene je 325 cm, výška stromu 18 m), je krásný svým pravidelným vzrůstem, prohnutým válcovitým a podélně rozbrázděným kmenem a hustou, téměř kulovitou korunou z mnoha pokroucených větví. Strom je velmi vitální a zaceluje nejen jizvy po bývalých větvích, ale i okraje dlouhé spáry, která se táhne v délce kmene od prvního rozvětvení až ke kořenům.

Lípa malolistá, zvaná Tatrovická lípa (Tatrovice)
Přestože tato výjimečná chráněná lípa neroste na Nejdecku, ale na sousedním Chodovsku, je z Nejdku snadno dostupná. Vznikla dodatečným srůstem deseti kmínků, původně výmladků obrovského rozpadajícího se stromu. Výmladky, vyrůstající ze společnéch kořenů, spolu snadno srostly a vytvořily mohutnou a plnou korunu. Nejmenší naměřený obvod všech srostlých kmenů byl ještě nedávno 11,5 m. Tím se lípa zařadila mezi nejrozměrnější stromy v Čechách. V r. 1997 však došlo k vylomení nejmohutnějšího kmene a poškození dalších tří. Aby se zabránilo zkáze cenného stromu, byly zbylé kmeny odborně ošetřeny a v koruně staženy.

STARÉ STROMY

Kaštanovník jedlý nad Krásnou vyhlídkou (Tisová)
Vedle silnice, strmě se zvedající od restaurace Krásná vyhlídka k Tisové, stojí asi nejzajímavější strom Nejdecka, starobylý jedlý kaštan. Je pozoruhodný jak velikostí (obvodem kmene 377 cm), tak především tím, že roste v nadmořské výšce 665 m, tedy o padesát pět metrů víc, než je výškové maximum uváděné pro jedlý kaštan v Čechách odbornou literaturou. Zploštělý kmen stromu se původně asi dva metry nad zemí rozdvojoval. Dnešní korunu ale tvoří už jen jediná hlavní větev. Ze druhé zbyl mrtvý pahýl bez kůry. Kaštanovník jedlý plodí, semena však nejsou kvalitní. V jeho sousedství ale dorůstá nástupce, jehož kmen už dosáhl v obvodu 241 cm.

Dvojice buků lesních v zahradě čp. 122 (Tisová)
Mezi buky vzrůstem i umístěním jedinečné patří dvojice stromů na zahradě domu čp. 122 u hlavní komunikace procházející Tisovou. Jejich dominantní pozici zvýrazňuje vyvýšené stanoviště. Přestože buky samy nepatří mezi nejvyšší (shodná výška obou je 24,5 m), dojem velmi vysokých stromů vyvolávají souběžně rostoucí přímé kmeny s odstraněnými spodními větvemi a společná, vysoko nasazená kulovitá koruna. Kmeny buku dosahují v obvodu 304 a 274 cm.

Lípa velkolistá u Brabců (Tisová)
Na horním konci Vítězné ulice, proti čp. 125 (u Brabců) stojí krásná, pravidelně rostlá lípa. Přestože není vysoká, zaujme první pohled neuvěřitelně hustou a nezvykle symetrickou korunou, která tvarem připomíná klobouk. Pravidlený tvar koruny je o to výjimečnější, že strom vznikl dodatečným srůstem více kmenů. Při zběžném pohledu rozlišíme 3 hlavní kmeny, ale při podrobnější prohlíde zjistíme, že původních kmenů bylo více. Semknutost vrcholů, pravidlený tvar stromu i to, že kmeny spolu srůstají, dokazuje genetickou jednotu celého vícekmenného stromu. Společný obvod dole srostlých kmenů je 437 cm, strom dosáhl výšky 21 m.

Javor klen pod skalkou (Nové Hamry - Dvorský vrch)
V širokém sedle mezi Dvorským vrchem (Hofberkem) a Čihadlem nad Novými Harmry, asi osmdesát metrů severovýchodně od chráněného Javoru na Hofberku, stojí pod žulovou skalkou další krásný javor klen podobných rozměrů jako jeho chráněný soused (obvod kmene 333 cm, výška 19 m). Sporílovitě vinutý přímý kmen nese čeástečně proschlou, ale stále hustou korunu, tvořenou paprsky dlouhých větví. Oba javory patří mezi stromy, které vysokou estetickou hodnotou umocňují půvab tohoto jedinečného místa.

Buk lesní ve Vítězné ulici (Tisová)
Nad zářezem Vítězné ulice stoupající k Tisové roste pozoruhodná srostlice šesti bukových kmenů. Tvoří spolu se starými hrázděnými stavbami ve svahu harmonický celek. Dnes je tento buk zřejmě vzhledově nejatraktivnějším stromem Nejdecka. Srostlé kmeny mají společný obvod 520 cm (ve výšce 130 cm) a společná koruna dosahuje výšky 26 m. Tento zdravý a esteticky velmi hodnotný buk byl zařazen do výběru stromů Karlovarského kraje pro finále regionální ankety Strom roku 2005.

Lípa malolistá u chalupy č. 2 (Vysoká Štola)
Vzhledově jedna z nejhezčích lip Nejdecka se schovává za zděnou kůlnou u samoty čp. 2 ve spodní části osady Vysoká Štola. Nápadně prohutý kmen má v obvodu 386 cm a je zapuštěný v kamenitém podloží mohutnými kořeny. Jeho šikmý vzrůst vyvažuje silná pokroucená větev, díky které je sice vysoká koruna nepravidelná, ale strom získává elegantní, dynamický vzhled. Převislé větve dodávají lípě smuteční půvab. Výška stromu je 24,5 m. Melancholickou náladu místa podrthuje i čtveřice starých jírovců na terase nad chalupou.

Buk lesní u cesty (Lužec)
Tajuplně vyhlížející buk stojí v okrajové částí lesa, v břehu cesty nad rekreačními chalupami v severovýchodní části Lužce. Nádory znetvořený strom vznikl srůstem dvou buků, mezi které dodatečně vrostl třetí strom. Bizarní srostlice má obrovité, mechem porostlé náběhy a dutý kmen, znetvořený zacelenými jizvami po bývalých větvích. Z otvorů v kmenu se sype troud. Část silných větví dožívajícího velikána byla nedávno odřezána, zbylé dlouhé a pokroucené větve umocňují jeho strašidelný zjev. Kmen má v nejužším mísě obvod 458 cm a strom je 21 m vysoký.

Buk lesní pod Krásnou vyhlídkou (Nejdek)
Na severozápadním úbočí Křížového vrchu stojí pozoruhodná srostlice pěti bukových kmenů. Roste nedaleko restaurace Krásná vyhlídka, na nevysoké terase nad zeleně a žlutě turisticky značenou cestou (nově zvané Galerijní cesta), která tu vede krajem lesa od Krásné vyhlídky na náměstí Karla IV. Kmeny vrostlé do kamenitého svahu nad terasou se od báze vějířovitě rozestupují a vytvářejí společnou, vysoko nasazenou korunu kopulovitého tvaru. Krátké kořenové náběhy i vypreparované kořčeny proplétající se odhalenou žulovou sutí pod stromem zajišťují buk před vyvrácením. Nejmenší naměřený obvod celé skupiny je 528 cm, výška 25,5 m.

Buk lesní u Galerijní cesty na Křížovém vrchu (Nejdek)
Starý odumírající strom vyrůstá v náspu nad Galerijní cestou, asi 200 m od pětikmenného buku pod Krásnou vyhlídkou, blíže k městu. Je na dohled ze zeleně a žlutě značené turistické cesty, která prochází nad ním. Kdysi velmi pěkný buk přišel lety o silnou spodní větev a tím i o část do té doby pravidelné husté koruny. Rozsáhlá jizva po odlomené větvi se stala místem houbové infekce, na kterou jsou staré buky ovzvlášť citlivé. Nejen jizvu, ale i kmen pod ní porůstají plodnice chorošu troudnatců kopytovitých a urychlují rozklad dřevní hmoty a zánik stromu. Kmen má v obvodu 335 m, vrchol koruny je 28 m nad zemí.

Buk lesní u Blahoušů (Nové Hamry)
Před třiceti lety byl buk pod malou sjezdovkou nad pravým břehem Roalvy nejmohutnějším novohamerským stromem. Vypínal se nad starou krušnohorskou chalupou (u Blahoušů) asi 100 m od železničního mostu přes řeku. Mocný podstavec do svahu vrostlých kořenů se ještě zvýrazňoval velkým nádorem. Koruna krásného stromu byla téměř kulovitá. Houbová nákaza však v devadesátých letech působila rychlou hnilobu kmene a odlomení jednoho z vrcholů. Dnes je buk torzem s polovinou prořídlé koruny a obrovskou jizvou po vylomeném vrcholu, jehož zbytky dosud leží pod stromem. Obvod zbylé části kmene je 460 cm, buk je vysoký 28 m.

Lípa vellkolistá u Blahoušů (Nové Hamry)
Protipólem zanikajícího novohamerského buku je krásná, vysoká a pravidelně rostlá lípa před hrázděným průčelím chalupy na úpatí svahu. Přestože je jinak dokonhalý válcovitý kmen narušený úzkou, asi sedm metrů dlouhou puklinou se zavalenými okraji, zdá se, že vitální strom s paprsky dlouhých větví bude ještě dlouhou dobu ozdobou tohoto pěkného místa. Obvod kmene je 350 cm, výška stromu 30 m.

Text: RNDr. Jaroslav Michálek, muzeum Sokolov

Zajímavosti

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů