Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Kaple v Suché

kaple SucháPseudogotická kaple byla postavena v 1885 v blízkosti hospodářské usedlosti na vyvýšeném břehu venkovského rybníčka, který již v dřívějších dobách sloužil jako místo shromažďování místních lidí k bohoslužbám.

Kaple se vymyká svým tvarovým výrazem architektonickému pojetí obdobných sakrálních staveb nejen v tomto regionu, ale i v rámci celého Karlovarského kraje. Význačné však je, že kapličky s takto koncipovaným vstupním průčelím a zvoničkou ve vrcholu se nalézají spíše na území Francie a Itálie.

Interiér kapličky byl pořízen na jaře roku 1886. Následně pak byla téhož roku kaplička nejdeckými faráři vysvěcena. Zadní místnůstka s vlastním vchodem patřila obecní radě (mohlo se jednat o rezervovaná místa pro představitele obce na patronátních lavicích v presbytáři). Vnitřní inventář kaple tvořily např. krajky z Nové Suché nebo dřevěné vánoční jesle od neznámého autora. V průběhu roku 1945 nechala jistá německá rodina kapli rekonstruovat jako poděkování za to, že se všichni členové rodiny vrátili z války zdraví.

Po roce 1945 nebyla této pozoruhodné kaplikaple Suchá2 věnována pozornost, přibližně v 60. a 70. letech 20. století došlo na kapli ke stavebním zásahům. Důvodem těchto zásahů bylo zřejmě upravit kapli pro částečné obývání a poté v ní byla načas umístěna klubovna. Později podléhala kaple pomyslnému zubu času, až byla zachráněna doslova za pět minut dvanáct.

V letech 2007 - 2010 se dočkala kompletní rekonstrukce podle projektu Martina Filounka, který za něj v celostátní soutěži Má vlast v srdci Evropy - Poznej a chraň obdržel v katergorii dospělých 1. místo. Celkové náklady na obnovu kaple činily více než 930 tisíc Kč.

Kaple byla slavnostně otevřena v sobotu 24. září 2011 a od jara 2012 je součástí naučné stezky Děti dětem.

Obnovu a otevření kaple inicioval zapsaný spolek JoN - Jde o Nejdek.

Zajímavosti

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů