Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2013

V roce 2013 byly podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím celkem podány 4 žádosti.

Dotaz na: Financování hokejového odddílu DDM Nejdek, krasobruslařského oddílu při DDM Nejdek a hokejového oddílu HC Bernov v sezóně 2012 - 2013 ze dne 17. 1. 2013

Dotaz na: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí ze dne 22. 3. 2013

Dotaz na: Podání opisu pracovní náplně zaměstnankyně MÚ Nejdku ze dne 2. 4. 2013

Dotaz na: Harmonogram a seznam zhotovitelů všech prací souvisejících s realizací projektu "Zlepšení VHI města Nejdku" ze dne 7. 11. 2013