Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Dva úseky komunikace ulice Limnická nově zrekonstruovány

Zrekonstruovaný úsek

V listopadu loňského roku byly úspěšně zrekonstruovány a zkolaudovány dva úseky místní komunikace v ulici Limnická.

Jeden úsek komunikace ve směru od LDN až po křižovatku u domu čp. 625 a druhý úsek za potokem Limnice, a to od domu čp. 1264 až k 1286.

Délka prvního rekonstruovaného úseku je 379,54 m. Šířka komunikace je 3,25 m s novým povrchem z asfaltobetonu. K ohraničení vozovky slouží silniční obrubníky, podél kterých jsou nově osazeny zatravňovací tvárnice. Odvodnění povrchu komunikace je provedeno pomocí betonových štěrbinových žlabů.

Druhý zrekonstruovaný úsek je dlouhý 90,00 m. Tato část komunikace zůstává slepá a obousměrná. Šířka komunikace je 4,00 m, také s novým povrchem z asfaltobetonu a ohraničením vozovky silničními obrubníky. Po levé straně jsou osazeny, stejně jako u prvního úseku, zatravňovací tvárnice. Odvodnění povrchu komunikace je do uliční vpusti zaústěné do Limnického potoka a odvedení povrchových vod z přilehlého okolního terénu je vybudováno z drenážních trubek svedených také do Limnického potoka.

Dopravní značení v obou úsecích zrekonstruovaných komunikací zůstalo stávající. 

Rekonstrukce vyšla město Nejdek na něco málo přes 10,8 mil. Kč. Projekt vypracovala společnost DPT projekty Ostrov s.r.o., Ostrov a zhotovitelem stavby byla společnost KV Realinvest s.r.o., Karlovy Vary.

Děkujeme všem dotčeným obyvatelům za trpělivost.

Alena Volná, Odbor investic a správy majetku
 

Datum vložení: 5. 1. 2023 13:50
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2023 10:15
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů