Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Město Nejdek podalo žádost o dotaci na rekonstrukci léta nevyužívaného pavilonu MŠ Lipová

Nevyužívaný areál MŠ Lipová

Žádost o dotaci je podána do výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu Brownfieldy
Státního fondu podpory investic (dále jen „SFPI“)

 

logaStátní fond podpory investic (dále jen „SFPI“) vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu Brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost v roce 2023 do programu NPO Brownfieldy.

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (dále jen „brownfield“) prostřednictvím dotace v rámci malých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji.

Město Nejdek této výzvy využilo a 20. 4. 2023 podalo žádost o dotaci na rekonstrukci léta nevyužívaného a zdevastovaného objektu 1. pavilonu MŠ Lipová (dříve IV. pavilon), protože je stav tohoto objektu katastrofální a město Nejdek se rozhodlo s tím něco udělat.

Všechno začalo již v roce 2020, kdy bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci všech pavilonů Mateřské školy Lipová.

Pavilon MŠ Lipová dotčený touto žádostí o dotaci je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Jeho stáří činí přibližně 56 roků a někdy od roku 1995 není objekt v užíván.

V rámci obnovy objektu bude provedena celková rekonstrukce objektu, tzn. rekonstrukce všech inženýrských vnitřních rozvodů, nové LED osvětlení a nová vzduchotechnika. Budou také vyměněna všechna okna a dveře a bude vybudována nová sedlová střecha s krovem ze sbíjených vazníků, dojde na zateplení stropu nad 2. nadzemním podlažím (dále jen „NP“) a zateplení fasády objektu.

Díky rekonstrukci tohoto pavilonu mateřské školy získá město Nejdek kapacitu pro předškolní vzdělávání. Děti tak budou moci být přesunuty do nové, rekonstruované třídy a postupně tak projdou rekonstrukcí i další pavilony mateřské školy, které jsou již též na totální hranici životnosti.

V pavilonu bude v 1. NP vytvořena 1 třída se šatnou, sociálním zařízením pro děti a personál, kuchyňka pro servírování a ohřev jídel, šatna pro tělocvičnu a úklidová komora. V 2. NP bude vytvořena všestranná herna, kterou budou využívat všechny třídy MŠ, sociální zázemí pro děti i personál, sklady cvičebních pomůcek a úklidová komora. U dětí tak bude rozvíjena pohybová a motorická stránka, jelikož získají pro vyučování tělocvičnu.

Všichni budeme doufat, že dotaci na rekonstrukci pavilonu od SFPI město dostane.

Mgr. et Mgr. Lucie Dušková, manažer dotace
Alena Volná, referent OISM

 

 

Datum vložení: 18. 5. 2023 10:37
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2023 9:53
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů