Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Modernizace učeben na obou školách pokračují

modernizace učeben

Pokračují rekonstrukce vybraných tříd na obou školách v Nejdku

loga

V rámci dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu na modernizace učeben pokračují rekonstrukce vybraných tříd na obou školách v Nejdku, kdy dochází ke stavebním úpravám prostor jednotlivých učeben. Jde například o učebnu přírodních věd, jazykovou učebnu, dílny, učebny informatiky.  

Obě školy budou v modernizovaných učebnách vybaveny IT technologiemi a nábytkem. Již byla uzavřena smlouva se společností dodávající IT vybavení, a to se společností Microshop, s.r.o.

ZŠ nám. Karla IV.

Aktuálně probíhají kompletní výměny konstrukcí podlah, stávající konstrukce budou ošetřeny, budou doplněny poškozené části včetně nových podlahových roštů, izolace tepelné a proti hluku a nové vrstvy OSB desek a nášlap tvořený PVC krytinou. Zhotovitelem stavby je společnost Swietelsky, s.r.o.

modernizace učebenmodernizace učeben

ZŠ Karlovarská

Aktuálně dochází k úpravám silnoproudu a slaboproudu, nového umělého osvětlení, přípravě pro instalaci venkovních žaluzií, přípravě pro montáž schodišťové plošiny pro imobilní žáky a nájezdových ramp ve vestibulu školy. Zhotovitelem stavby je společnost Zistav, s.r.o.

modernizace učebenmodernizace učebenmodernizace učeben

Dále byla uzavřena objednávka na vybavení učebny přírodních věd ZŠ Karlovarská přírodovědnými pomůckami. Dodavatelem je společnost Multip Moravia, s.r.o.

modernizace učebenmodernizace učeben

Výtahová šachta – realizace bezbariérového přístupu osazením hydraulického výtahu do zrcadla schodiště

 

Datum vložení: 5. 5. 2023 10:13
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2023 8:15
Autor: Ing. Michaela Melicharová

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů