Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Ignác Sichelbarth

Jezuitský misionář, malíř a mandarín na císařském dvoře v Pekingu Ignác Sichelbarth (v Číně nazýván Ai Qi Meng) se narodil v Nejdku 26. září 1708.
V roce 1736 vstoupil v Brně do jezuitského řádu. Od roku 1739 jako člen Tovaryšstva Ježíšova studoval v Olomouci teologii a připravoval se na dráhu misionáře. V roce 1744 se jako misionář dostal do Číny, v roce 1745 pak až do Pekingu.
Už za rok se dostal na císařský dvůr, kde působil jako malíř a hudebník. V roce 1766 se stal hlavním dvorním malířem. Ignác Sichelbarth byl jedním ze tří umělců, kteří v Číně reprezentovali evropské malířství.
Tři roky před smrtí, v roce 1777, jej císař Qian Long (1736 - 1795) jmenoval mandarínem. Když Ignác Sichelbarth jako císařský úředník 6. října 1780 v Pekingu zemřel, byl mu vystrojen státní pohřeb. Císař nechal udělat malíři náhrobek s oslavným textem v latině a čínštině.
Sichelbarthův hrob je dodnes zachován na hřbitově misionářů v Pekingu.

Sichelbarthovo dílo

sichelbarthZ jeho výtvarných prací se dodnes zachovala jen malá část - jen přibližně pětadvacet obrazů zvířat, převážně v krajině. Obrazy jsou uloženy v muzeu starého císařského paláce v Pekingu a v Národním palácovém muzeu v Taipei na Tchajwanu. V Taipei je uložen jeden z jeho nejvýznamnějších obrazů "Sto jelenů v krajině"  (kresba na pásu hedvábí o rozměrech 423 x 42 centimetrů). Album deseti listů "Deset nádherných psů"  je uloženo v Muzeu umění v Makau.

Dopisy ani jiné Sichelbarthovy písemnostisichelbarth se nedochovaly. O práci a životních podmínkách na císařském dvoře jsme však přesto dobře informováni prostřednictvím zpráv jeho kolegy a spolubratra Attireta a od jeho krajana pátera Johanna Waltera z Bíliny.

S malířskou tvorbou Ignáce Sichelbartha, misionáře, malíře a mandarína na císařském dvoře v Pekingu, se mohli nejdečtí poprvé seznámit v roce 2005 na unikátní výstavě Ignác Sichelbarth - Z Nejdku až na císařský dvůr (Nejdek, 1. září - 6. října 2005), kterou ve spolupráci s Galerií N211 připravilo město Nejdek.

Publikace Ignác Sichelbarth ke stažení v českém jazyce Typ: PDF dokument, Velikost: 1.99 MB a v německém jazyce Typ: PDF dokument, Velikost: 3.85 MB.

24. října 1999 byla na nejdecké skále odhalena Sichelbarthova pamětní deska. Pískovcový reliéf je dílem sochařky Markéty Horňákové.