Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Oranžový přechod u kina

Město Nejdek bylo již podruhé úspěšné při podání žádosti o příspěvek na „Oranžový přechod Nadace ČEZ“

nadaceNadace ČEZ podporuje řadu projektů na území České republiky, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Mimo jiné vyhlásila grantové řízení „Oranžový přechod Nadace ČEZ“ za účelem zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech.

logoMěsto Nejdek proto podalo v roce 2017 žádost o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na osvětlení přechodu přes ulici nám. Karla IV. v blízkosti školy v programu "Oranžový přechod Nadace ČEZ". Tato žádost byla úspěšná a Město Nejdek pomocí nadačního příspěvku zrealizovalo dopravní značení a osvětlení přechodu u základní školy na náměstí. V roce 2019 podalo Město Nejdek další žádost, a to na osvětlení přechodu před místním kinem.

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku žádosti s názvem Přechod před kinem nám. Karla IV., Nejdek v grantovém řízení Oranžový přechod 2019 v částce 110 120 Kč.

Projektem plánujeme stávající přechod pro chodce zvýraznit instalací dvou nových sloupů speciálního veřejného osvětlení s výrazným nasvětlením tohoto přechodu. Stavbou zvýšíme bezpečnost chodců, bezpečný přístup všem občanům na náměstí Karla IV. v Nejdku přes frekventovanou komunikaci.

mapa situace