Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Klub seniorů v Nejdku

Logo Klub seniorů v Nejdku

 

Předsedkyně: Ing. Soňa Taušková
Telefon: 603 260 826
E-mail: s.tauskova@nejdek.cz 

 

Klub seniorů v Nejdku si v loňském roce nadělil k 20. výročí své existence logo (autorkou je MgA. Michaela Taušková), které se již stalo nedílnou součástí plakátů a pozvánek na akce.

Spolek má 78 členů, z toho 7 členů tvoří radu v čele s předsedou, ta připravuje pro nejdecké seniory za finančního přispění sponzorů a dárců zájezdy, besedy, kulturní akce atd.  Spolupracuje také s ostatními spolky a sdruženími. 

Na VALNÉ HROMADĚ dne 25. 1. 2024 jsme zhodnotili činnost za rok 2023, schválili plán akcí na rok 2024, rozloučili se s aktivními členy RADY KLUBU, Mgr. Karlem Hlávkou a Hanou Staňkovou, kterým tímto za dosavadní aktivní a poctivou práci děkujeme, a schválili nové členy Ing. Janu Pidrmanovou a Marcelu Filčákovou. 

Aktuální plakáty na akce naleznete v kalendáři akcí na webu města Nejdek.

Přednost na všechny zájezdy pořádané Klubem seniorů v Nejdku, které jsou omezené počtem (týká se především zájezdů s autobusovou dopravou), mají členové spolku. V případě nenaplněnosti dostanou šanci i ostatní zájemci.

Ing. Soňa Taušková, předsedkyně spolku

Stanovy Klubu seniorů v Nejdku (129.18 kB)