Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor Stavebního úřadu a životního prostředí je do odvolání uzavřen z důvodu fyzické nepřítomnosti úředníků. Veškerá podání určená pro tento odbor přijímá podatelna Městského úřadu. Úředníci OSÚŽP jsou k dispozici na svých mailových adresách (p.satynek@nejdek.cz; s.kocanova@nejdek.cz).

Děkujeme za pochopení.

 

Činnosti a kompetence zajišťované odborem:

  • stavební úřad
  • životní prostředí

Stavební úřad

Výkonává agendu v přenesené působnosti státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona - územní řízení, povolení a ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, stavební řízení, povolení změn staveb před jejich dokončením, užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, nezbytné úprav, údržba stavby, vyklizení stavby, stavební dozor, správní delikty, přestupky, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělovacím geometrickým plánům.

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek a obcí Černava, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec

Životní prostředí

Výkon přenesené státní správy na úseku životního prostředí (povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradní výsadby atd., ochrana ZPF, ovzduší a povrchových vod)
Údržba městské zeleně
Odpadové hospodářství
Rybářské lístky

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek

Informace z oboru:

Role v org. struktuře

vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Karla IV. 239, Nejdek (Patro: 1 )

Kontakty

Telefon: 353 240 136
Mobil: 733 383 368
E-mail: s.kocanova@nejdek.cz
Stáhnout vizitku (vCard)