Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Ověřování matřičních dokladů pro použití v zahraničí

Kde to vyřídíte:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21 - oddělení matriky a evidence obyvatel - MATRIKA
3. patro, kanceláře č. 307 až 310

telefonní čísla pro případné informace: 353 118 281-3, 353 118 145

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin

Co k tomu potřebujete:

  • Originál dokladu, který má být ověřen
  • Platný průkaz totožnosti fyzické osoby, která žádá o ověření

Formuláře: Jednotné formuláře nejsou stanoveny. Žádost o ověření dokladu, který má být používán v zahraničí, je k dispozici na oddělení matriky a evidence obyvatel – na MATRICE.

Podrobné informace k ověřování matričních dokladů pro použití v zahraničí