Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor stavebního úřadu a životního prostředí

náměstí Karla IV. 238
362 21 Nejdek

Bc. Šárka Kočanová 
tel.: 353 240 136
email: s.kocanova@nejdek.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00

Co k tomu potřebujete:

  • Doklad o vlastnictví pozemku – výpis z katastru nemovitostí (v případě nájemce – doklad o nájemním vztahu k pozemku)
  • Snímek katastrální mapy se situačním zákresem umístění dřevin

Formuláře: Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
(pozn. formulář je po stažení vpisovatelný)